Cáp quang mini DisplayPort 1.2 OPTICIS 10m DPFC-200D-10

Liên hệ

Độ dài: 10m

Hỗ trợ 4K (4096×2160) ở 60Hz (RGB & YCbCr: 4: 4: 4)

Truyền dữ liệu DisplayPort 1.2 lên đến 100m