Dự án lắp đặt màn hình ghép mới nhất tại tỉnh Yên Bái

Công ty CP đầu tư HCOM triển khai gói dự án lắp đặt màn hình ghép tại tỉnh Yên Bái. Dự án này chia làm 05 gói tại các địa điểm khác nhau trong tỉnh yên bái và được HCOM thực hiện trong thời gian rất gắn, bắt đầu từ ngày 03/032021 và kết thúc bàn giao vào ngày 19/03/2021.

Dự án 01: Lắp đặt màn hình ghép và cung cấp bộ điều khiển hiển thị cho trung tâm điều hành

Hệ thống màn hình ghép 4x3 LG 55 inch viền 3.5

12 Màn hình ghép LG 55 inch viền 3.5 55VL5F.
01 Bộ điều khiển Video wall Controller Datapath 1172 với 04 đầu vào và 12 đầu ra.
12 giá treo màn hình ghép B-Tech BT8310.
17 sợi dây HDMI sợi quang Lusem 15m.

Dự án 02: Lắp đặt màn hình ghép và cung cấp bộ điều khiển hiển thị cho giám sát an ninh trung tâm chỉ huy

12 Màn hình ghép LG 55 inch viền 3.5 55VL5F.
01 Bộ điều khiểnVideo wall Controller Datapath 1172 với 04 đầu vào và 12 đầu ra.
12 giá treo màn hình ghép B-Tech BT8310.
17 sợi dây HDMI sợi quang Lusem 15m.

Dự án 03: Cung cấp bộ điều khiển Video wall Controller và lắp đặt màn hình cho hệ thống giám sát an toàn an ninh

Hệ thống màn hình ghép LG 55 inch viền 3.5

06 Màn hình ghép LG 55 inch viền 3.5 55VL5F.
01 Bộ điều khiển Video wall Controller Datapath 1172 với 04 đầu vào và 08 đầu ra.
06 giá treo màn hình ghép B-Tech BT8310.
13 sợi dây HDMI sợi quang Lusem 15m.

Dự án 04: Cung cấp bộ điều khiển hiển thị và lắp đặt màn hình ghép cho hệ thống giám sát an toàn giao thông, xử phạt nguội vi phạm hành chính.

06 Màn hình ghép LG 55 inch viền 3.5 55VL5F.
01 Bộ điều khiển Video wall Controller Datapath 1172 với 04 đầu vào và 08 đầu ra.
06 giá treo màn hình ghép B-Tech BT8310.
13 sợi dây HDMI sợi quang Lusem 15m.

Dự án 05: Cung cấp bộ điều khiển hiển thị và lắp đặt màn hình phục vụ cho hệ thống giám sát quản lý phương tiện giao thông:

06 Màn hình ghép LG 55 inch viền 3.5 55VL5F.
01 Bộ điều khiển Video wall Controller Datapath 1172 với 04 đầu vào và 08 đầu ra.
06 giá treo màn hình ghép B-Tech BT8310.
13 sợi dây HDMI sợi quang Lusem 15m.

Trên đây là bài viết 05 Dự án màn hình ghép tại tỉnh Yên Bái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0906213066