Khai trương Trung tâm Thông tin,Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia

Sáng ngày 19/8/2020, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia; Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm Thông tin lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ kết nối với các trung tâm hiện có, hệ thống thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong những bộ phận chính của hạ tầng thông tin. Trung tâm, Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ có thể kiểm tra, thanh tra hoạt động ở từng ngành, lĩnh vực hoặc quyết toán. Đồng thời, các thông số dữ liệu, hình ảnh trực quan, trực tuyến giúp lãnh đạo chính quyền thực hiện công việc chỉ đạo, quản lý trực tiếp rất ấn tượng. Đến nay, hệ thống thông tin báo cáo của 30 bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn đã kết nối, tích hợp thông tin, dữ liệu với Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia; đã có 101/200 chỉ tiêu báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội được các bộ, cơ quan kết nối, cung cấp dữ liệu trên Hệ thống. Bước đầu xây dựng 7 chuyên mục thông tin; 25 kết nối trực tuyến theo thời gian thực với nhiều thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành được thiết lập với trang thiết bị, công nghệ tiến tiến, được kết nối, tích hợp, liên thông và chia sẻ với Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm điều hành, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu. Trung tâm này sẽ phục vụ Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các thành viên Chính phủ làm việc với các bộ, ngành, địa phương; trực tiếp chỉ đạo, điều hành thông qua dữ liệu số, hình ảnh trực quan, trực tuyến và tương tác tới thực địa. Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào vận hành được coi là điểm nhấn quan trọng trong chặng đường xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; thể hiện quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, loại bỏ dần việc xử lý công việc bằng hệ thống văn bản giấy, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ không giấy tờ. Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm cập nhật, tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu kịp thời, chính xác tạo thành nguồn thông tin, dữ liệu thống nhất, an toàn, bảo mật và hiệu quả; thực hiện dễ dàng, nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian, tăng sự kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu báo cáo.   Nguồn: tapchitaichinh.vn
0906213066