Bộ điều khiển hình ảnh màn hình ghép (Video Wall Controller) Datapath Server VSN 1170

Liên hệ

Model:  VSN 1170
Xuất xứ: Anh
0906213066