Đầu nối có thể tháo rời CHIBI YUV 4: 4: 4 18,2 Gbps Cáp 3D Cáp quang quang 4k 60HZ Hdmi

Liên hệ

0906213066