Hiển thị tất cả 5 kết quả

Bộ xử lý Q-SYS bao gồm một bộ công cụ điều khiển và tự động hóa toàn diện sẵn sàng tích hợp và quản lý mọi khía cạnh trong quá trình cài đặt của bạn. Là một phần của Hệ điều hành Q-SYS, Bộ xử lý Q-SYS nằm cạnh các công cụ âm thanh và video Q-SYS, đơn giản hóa việc lập trình và loại bỏ chi phí cũng như các điểm khó khăn thường liên quan đến việc kết hợp các chức năng này trên các thành phần khác nhau. Công cụ điều khiển Q-SYS có các công cụ phù hợp với mọi mức độ thoải mái khi lập trình trong một nền tảng duy nhất, có thể mở rộng, bao gồm các tùy chọn không cần mã để quản lý các sản phẩm Q-SYS gốc cũng như các thành phần phần cứng và phần mềm của bên thứ ba. Người dùng cuối có thể dễ dàng tương tác với Giao diện điều khiển người dùng (UCI) Q-SYS thông qua các thiết bị Q-SYS gốc hoặc từ thiết bị của riêng họ.