Thiết bị điều khiển Aurora RXC-4-G2

Liên hệ

RXC-4 là bộ điều khiển độc lập được xây dựng trên hệ điều hành ReAX™. Hệ điều hành dựa trên Linux này đã được thiết kế từ đầu để cung cấp nền tảng hệ thống điều khiển mạnh mẽ và linh hoạt, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của Aurora trong ngành điều khiển.