Bộ điều khiển hình ảnh Matrix Switch OPTICIS OMM-1000

Liên hệ

16 đầu vào và đầu ra DVI, HDMI, SDI

Hỗ trợ 3 kiểu quản lý EDID