Hệ thống màn hình ghép 2×2 LG 55″ (Viền 3.5mm)

Liên hệ

Hệ thống màn hình bao gồm:
04 Màn hình ghép LG 55 inch (Model: LG 55VL5F)
01 Controller Datapath
01 Cáp HDMI
03 Cáp DisplayPort
04 Giá treo màn hình ghép BT8310