Hệ thống màn hình ghép 4×5 55 inch Viền 1.8mm

Liên hệ

Hệ Thống Gồm:

+ 20 tấm màn hình ghép 55″ viền 1.8mm (55VM5E)

+ 01 Controller Datapath

+ 20 giá treo B-Tech (BT8310)

+ Dây HDMI LB Lusem 15m và 30m